بیمه‌ی شخص ثالث

استعلام و محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث آنلاین موتور با قابلیت پرداخت و تمدید فوری ؛ با آیتول سریع‌ و راحت بیمه موتور بخرید و بیمه‌نامه شخص ثالث خود را تمدید کنید.

برای شروع کافی است مشخصات موتور خود را وارد کنید تا اطلاعات موتور شما نمایش داده شود. سپس می‌توانید نسبت به خرید یا تمدید بیمه‌نامه موتور اقدام کنید. فرآیند تمدید یا خرید بیمه‌نامه شخص ثالث به سرعت انجام‌شده و در کمتر از ۲ ساعت پیامکی که در آن لینک نسخه الکترونیکی بیمه‌نامه شما وجود دارد برای شما ارسال می‌شود. بر اساس آخرین قوانین بیمه مرکزی، نیازی به نسخه فیزیکی بیمه‌نامه شخص ثالث نیست.

  • اطلاعات بیمه و موتورسیکلت
  • مقایسه و انتخاب
1
Step 1
2
Step 2
3
Step 3
4
Step 4
5
Step 5
6
Step 6
7
Step 7
8
Step 8