کارپرداز

مجری تشریفات اداری و قانونی خودروی شما

با استفاده از خدمات کارپرداز بدون نیاز به حضور خود، تعویض پلاک، معاینه فنی و ترخیص خودروی توقیفی راهور را سریع، مطمئن و تحت پوشش کامل بیمه بدنه و مسئولیت انجام دهید. سفیران کارپرداز به محل شما مراجعه کرده و پس از صدور بیمه نامه‌ی بدنه و مسئولیت، خودروی شما را تحویل گرفته و فرایند را به جای شما انجام می‌دهد.

کارپرداز (خدمات نوین خودرو)

سفیر کارپرداز بجای شما به ارگان‌های مربوطه رفته و خدمات مورد نیاز خودرو شما را انجام می‌دهد.

  • خدمات تعویض پلاک بدون نیاز به حضور خریدار و فروشنده
  • دریافت گواهی معاینه فنی و ترخیص خودرو توقیفی راهور از پارکینگ بدون نیاز به حضور مالک خودرو

لطفا شماره پلاک خود را وارد نمایید.